Technologie

Domů Technologie

Hlavní stavební výrobu doplňujeme zajišťováním technologicky složitějších výrobních operací, jako jsou protlaky či vrty. Současné stavby jsou v rámci naší realizace doplňovány moderními technologickými systémy, jako jsou například klimatizační systémy či systémy nuceného větrání. Součástí našich řešení jsou také technologické celky budované s ohledem na životní prostředí a zejména možnosti blízkého okolí stavby. Smart systémy řízení staveb a moderní elektroinstalace zajišťujeme s ověřenými subdodavateli.

Zajišťujeme: